PUBLICATIONS

Costis J. Frangoulis Interview with Elnavi

May 12, 2016

Συνέντευξη με τον CEO του ομίλου των εταιρειών Franman Κωστή Ι. Φραγκούλη για την πορεία της Franman και την εταιρική ταυτότητά της σύμφωνα με το μοντέλο των Ιαπωνικών Trading Houses, αλλά και για μια παγκόσμια καινοτομία, το Ship Security Management.

 

Η πορεία της Franman ξεκίνησε πριν 24 χρόνια, όταν o νεαρός τότε οικονομολόγος Κωστής Φραγκούλης ετοίμαζε τις βαλίτσες του για το Λονδίνο όπου θα αναλάμβανε θέση στο οικονομικό επιτελείο της εταιρείας Niarchos London Limited. Αν και η πορεία του έδειχνε προδιαγεγραμμένη, εφόσον ο πατέρας του Ιωάννης Φραγκούλης και ο θείος του Μανώλης Φραγκούλης ήταν εκ των πιο στενών κι έμπιστων συνεργατών του αειμνήστου Σταύρου Νιάρχου, μια γνωριμία τον Μάιο του 1991 με την Αντιπρόεδρο της Αμερικανικής Metritape στάθηκε καθοριστική για την αλλαγή των σχεδίων του. Η Αντιπρόεδρος, εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητα και τον δυναμισμό του εικοσιπεντάχρονου τότε Κωστή Φραγκούλη και εκείνος από την πρόκληση να δημιουργήσει την δική του εταιρεία και να δραστηριοποιηθεί στην Ναυτιλία. Έτσι από κοινού, τον Μάιο του 1991 αποφασίζουν να αναλάβει την εκπροσώπησή της εταιρείας Metritape στην Ελλάδα και στην Κύπρο, σηματοδοτώντας όχι απλώς το ξεκίνημα της Franman, αλλά και της θεαματικής και πολυδιάστατης επιχειρηματικής διαδρομής του Κωστή Φραγκούλη.

Συναντήσαμε τον CEO της Franman και αντιπρόεδρο του Ελληνο-Κορεατικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στον τελευταίο όροφο του κτιρίου της Franman στην Λεωφόρο Συγγρού. Αυτό που σε κερδίζει αμέσως με την πρώτη επαφή, είναι η αμεσότητά του και η ζεστή χειραψία του. Η γνωριμία μας μετράει 15 χρόνια όταν το περιοδικό μας είχε φιλοξενήσει ξανά τον Κωστή Φραγκούλη στο περιοδικό και εξώφυλλό του Ιουνίου του 2000 και στα ίδια γραφεία, μας είχε υποδεχθεί με την ίδια εγκαρδιότητα και ζεστασιά.

Ο λόγος που αποφασίσαμε να τον συναντήσουμε και να συζητήσουμε ξανά μαζί του, είναι βέβαια η επιτυχημένη πορεία του Ομίλου αλλά και ο θόρυβος που έχει προκαλέσει στην Ελληνική και διεθνή αγορά, μια καινοτόμος δραστηριότητα της Franman, αυτή του Ship Security Management.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

x

FRANMAN 公司简介

自1991年以来,Franman为航运业提供广泛的服务,专注于造船设备、零备件、船舶维修、服务、咨询、燃料与安全服务。 Costis J.Frangoulis先生成立Franman时的愿景是将其毕生对海洋与航运的热爱投入到一个能够为航运业提供高水平的多元化服务的组织中。 三十年后的今天,这份热爱与痴迷被Franman公司的全体员工所分享。资深与经验丰富的专家们经过不断的技术与商业培训,能够提供高水平的服务与支持。Franman的首次代理是来自美国的油箱液位测量系统的制造商——Metritape公司。 如今,Franman已是航运业多元化服务的领军供应商,并以代理与推广航运业130多家领军企业为荣,且以每年为600多家航运公司提供服务而自豪。

x

FRANMAN会社プロフィール

1991年以来、Franmanは造船機器、スペアパーツ、船舶修理、サービス、コンサルティング、バンカーおよびセキュリティサービスに焦点を当て、海運業界に幅広いサービスを提供してきました。

コスティス・J・フラングリスがFranmanを設立したときの彼のビジョンは、生涯にわたる海への執念と運送業を組織にまで拡大し、海運業界にハイレベルで多種多様なサービスを提供することでした。

30年後の今、この執念はFranman を構成するすべての人々に共有されています。最高水準のサービスとサポートを提供するために、継続的な技術的・商業的トレーニングを受けた、高い技術を持つ経験豊富なプロフェッショナルたちがいます。Franmanの最初の代表的な実績は、タンクレベルのゲージングシステムメーカーである米国のMetritapeでした。

今日、Franmanは海運業界に多様なサービスを提供するリーディングカンパニーであり、海運業界の130社以上の有力企業を代表して推進し、毎年600社以上の海運会社に奉仕していることを誇りとしています。

x

FRANMAN 회사 프로필

1991년부터 Franman은 조선 장비, 예비 부품, 선박 수리, 서비스, 컨설팅, 석탄 저장고 및 보안 서비스에 중점을 두고 해운업계에 광범위한 서비스를 제공했습니다. Costis J. Frangoulis가 Franman을 설립했을 때, 그의 비전은 바다와 운송업에 대한 자신의 평생의 소원을 해운업계에 다양한 수준의 서비스를 제공하는 조직으로 확대하는 것이었습니다.

30년 후 현재 Franman의 모든 구성원들은 이 소원을 공유합니다. 최고의 서비스와 지원을 제공하기 위해 고도의 자격을 갖춘 경험이 풍부한 전문가가 지속적인 기술 및 상업 교육을 받고 있습니다. Franman의 첫 번째 대리인은 탱크 수위 측정 시스템 제조업체인 미국의 Metritape였습니다.

현재, Franman은 해운업계에 다양한 서비스를 제공하는 선도적인 업체이며 해운업계에서 130개 이상의 주요 기업을 대표하고 홍보하며 매년 600개 이상의 해운 회사에 서비스를 제공하고 있습니다.